ตัวอย่างผลงานเสาเข็มเจาะบริษัท ไทย-เทค บอร์ไพล์ จำกัด
ระบบเปียก WET PROCESS

ชื่อโครงการ

ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง (ม.)

ระดับปลาย
เสาเข็ม (ม.)

จำนวน (ต้น)

ระบบ

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาท่าประดู่

0.50

11.00

114

Wet + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

0.50

17.50

127

Wet + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร

0.50

16.00

373

Wet + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย

0.60

10.00

65

Wet + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม

0.60

10.00

108

Wet + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาห้วยกะปิ

0.50

8.00

76

Wet + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ

0.60

17.00

58

Wet + Tripod

อาคารปฏิบัติการ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

0.50

18

24

Wet + Tripod

โรงไฟฟ้าโรจนะ(1) นิคมโรจนะ อยุธยา

0.60

16.00

78

Wet + Tripod

โรงไฟฟ้าโรจนะ(2) นิคมโรจนะ อยุธยา

0.60

18.00

244

Wet + Tripod

อาคารโรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

0.50

15

270

Wet + Tripod

อาคารมัสยิดมุสลิมจีนฮ่อ ถนนช้างคลาน

0.50

11

58

Wet + Tripod

ตัวอย่างผลงานเสาเข็มเจาะบริษัท ไทย-เทค บอร์ไพล์ จำกัด
ระบบแห้ง DRY PROCESS

ชื่อโครงการ

ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง (ม.)

ระดับปลาย
เสาเข็ม (ม.)

จำนวน (ต้น)

ระบบ

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาศรีเชียงใหม่

0.35

13

59

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านฉาง

0.50

6

55

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขากันทรลักษณ์

0.50

13

71

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาตรีรัตน์

0.60

19

90

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาหนองใหญ่

0.60

7

59

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงแสน

0.60

6

63

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสามโคก

0.50

17

126

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสุวรรณภูมิ

0.50

15

87

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแพ

0.60

5

87

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาลาดปลาเค้า

0.35

21

115

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาตะพานหิน

0.60

19

152

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี

0.60

16

224

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาศุภสารรังสรรค์

0.60

19

108

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง

0.60

8

115

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาหนองแซง

0.50

6.5

131

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน

0.50

6

48

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกรุงศรี

0.50

12

115

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส จ.ยะลา

0.50

10

148

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

0.60

23

168

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาหล่มสัก

0.50

8

84

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี

0.50

24

172

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

0.50

10

102

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร

0.60

12

110

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

0.50

14

45

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทยสาขาท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

0.50

17

55

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสุขสวัสดิ์

0.35

21

44

Dry + Tripod

อาคารสินค้าธนาคารกรุงไทย
ถ.ลาดพร้าว 106

0.50

21

464

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมใหญ่

0.35

18

65

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

0.50

5

47

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง

0.50

9

136

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
จ.เชียงใหม่

0.60

17.50

100

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อพลอย

0.60

5

115

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาด่านซ้าย

0.60

6

115

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเรณูนคร

0.50

10

44

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา

0.60

22

108

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

0.50

9

108

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขานิคมคำสร้อย

0.60

7

44

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์

0.60

23

108

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา

0.60

21

115

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสนามจันทร์

0.50

15

108

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา

0.60

13

115

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ

0.60

9

108

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาปฐมพร

0.50

10

115

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

0.60

17

44

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเขาชัยสน

0.60

8

64

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาห้วยกระปิ

0.50

6

78

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา

0.60

8

108

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาบางจาก เอ

0.60

23

58

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขากรมศุลกากร

0.45

21

48

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาจรัญ 83

0.60

21

115

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาจรัญย่อย

0.60

21

64

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย
สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ เอ

0.60

22

113

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสันทราย

0.60

9

87

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาลำปลายมาศ

0.50

7

87

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงไทยสาขาวรินทร์ชำราบ

0.50

13

52

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาขอนแก่น

0.60

6

64

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดปลาเค้า

0.50

21

81

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาสาธุประดิษฐ์

0.50

25

49

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาบรมราชชนนี

0.50

23

42

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาถนนรัตนาธิเบศก์

0.60

23

72

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาชัยบาดาล

0.50

8

60

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาภูเก็ต

0.60

14

66

Dry + Tripod

อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาร้อยเอ็ด

0.50

8

64

Dry + Tripod

อาคารธนาคารทหารไทย สาขาสมุทรปราการ

0.50

21

39

Dry + Tripod

อาคาร ธ.อาคารสงเคราะห์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

0.50

9

85

Dry + Tripod

อพาร์ทเมนท์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ 1

0.60

24

72

Dry + Tripod

อพาร์ทเมนท์ ถ.พหลโยธิน 37

0.60

21

36

Dry + Tripod

อาคารสำนักงาน ซ.อนัตลาภ

0.60

21

57

Dry + Tripod

อพาร์ทเมนท์ แจ้งวัฒนะ 15

0.60

21

104

Dry + Tripod

อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิท 56

0.60

24

161

Dry + Tripod

อาคารบ้านพักอาศัย ซอยเมฆสวัสดิ์

0.50

21

83

Dry + Tripod

อาคารสถาบันราชภัฎ จ.ฉะเชิงเทรา

0.60

18

253

Dry + Tripod

อาคารณัฐภูมิธานี ตลาดน้อย

0.60

26

226

Dry + Tripod

หอแก้ว จ.มุกดาหาร

0.60

13

116

Dry + Tripod

กรุงธนซิตี้ ถ.สิรินธร

0.50

21

83

Dry + Tripod

โรงเหล้า V O จ.นครปฐม

0.35

21

104

Dry + Tripod

เย็นอากาศการ์เด้นท์

0.50

21

80

Dry + Tripod

อาคารโรงงานปูนซิเมนต์เอเซีย จ.สระบุรี

0.60

11

73

Dry + Tripod

อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ประดิพัทธ์

0.35

21

32

Dry + Tripod

อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ประดิพัทธ์

0.50

21

39

Dry + Tripod

อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ประดิพัทธ์

0.60

21

76

Dry + Tripod

อาคารโฮมออฟฟิศ ถ.วิภาวดี ซ.ทรงสะอาด

0.60

21

113

Dry + Tripod

โรงงานกรุงไทยวายแอนด์เคเบิ้ล
จ.ฉะเชิงเทรา

0.35

24

191

Dry + Tripod

อาคารเลควิวคอมเพล็กซ์ จ.นครราชสีมา

0.60

16

321

Dry + Tripod

อพาร์ทเมนท์ 6 ชั้น ถ.ลาดพร้าว 101

0.35

21

224

Dry + Tripod

อาคารเทพลิต ถ.วิทยุ

0.60

21

165

Dry + Tripod

อพาร์ทเมนท์ สาธุประดิษฐ์ 15

0.60

21

50

Dry + Tripod

อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน

0.60

26.50

118

Dry + Tripod

อาคารที่ทำการ บ.สามารถแซทคอม

0.35

18

52

Dry + Tripod

อาคารบ้านพักอาศัย 3 ชั้น สุขุมวิท 49

0.35

21

34

Dry + Tripod

อาคารบ้านพักตากอากาศ เกาะสมุย

0.35

21

34

Dry + Tripod

โรงงานอลูมิเนียม บ.สหโลหะการ บางนาตราด

0.35

21

182

Dry + Tripod

โรงงานอลูมิเนียม บ.เมืองทองอุตสาหกรรม

0.35

21

156

Dry + Tripod

สุเทพคอนโดมิเนียม จ.เชียงใหม่

0.35

14

34

Dry + Tripod

บ้านพัก ดร.วัชระ ม.ธารารมณ์ ถ.รามคำแหง

0.35

21

136

Dry + Tripod

ศูนย์ซ่อม ร.พ.ช. จ.สกลนคร

0.35

6

121

Dry + Tripod

อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิท 7

0.50

21

139

Dry + Tripod

อาคารหอพัก 4 ชั้น ถ.พหลโยธิน 45

0.50

21

55

Dry + Tripod

โรงแรมยะลาชางลี จ.ยะลา

0.60

13

379

Dry + Tripod

อาคารคอนโดมิเนียม ประชาชื่น

0.50

21

72

Dry + Tripod

อาคารเรียน รร.อนุบาลอรรถมิตรพหลโยธิน37

0.50

21

69

Dry + Tripod

อาคารคันทรี่คลับ กรีนวัลเลย์ บางนา

0.50

24

82

Dry + Tripod

โรงงานแฟมิลี่ ถ.บางนาตราด

0.50

26

120

Dry + Tripod

พระบรมธาตุเจดีย์ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

0.35

13

325

Dry + Tripod

อาคารตันตราภัณฑ์ ช้างเผือก จ.เชียงใหม่

0.35

10

311

Dry + Tripod

โรงแรมยูโรอินน์ สุขุมวิท 31

0.60

21

130

Dry + Tripod

ตึกอนุสรณ์ 100 ปี รพ.พระปิ่นเกล้า

0.60

30

406

Dry + Crane

อาคาร 11 ชั้น รพ.รามคำแหง หัวหมาก

0.60

21

515

Dry + Crane

โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี

0.60

21

159

Dry + Tripod

ทางต่างระดับ ถ.รัชดาภิเษก

0.60

28.50

74

Dry + Tripod

ทางต่างระดับ ถ.รัชดาภิเษก

0.35

28.50

30

Dry + Tripod

อาคาร 13 ชั้น วิสุนีย์แมนชั่น ซ.นายเลิศ

0.60

25

247

Dry + Crane

อาคารธารฟ้าเรสซิเดนท์ ซ.เรวดี 16 นนทบุรี

0.60

23

233

Dry + Crane

อาคารคันทรี่คอมเพลกซ์ บางนา

0.60

32

27

Dry + Tripod

อาคารท่าเรือหะรินสุต ทะเลสาบสงขลา

0.50

16

55

Dry + Tripod

อาคร รร.อรรถวิทย์ บางนา

0.60

21

46

Dry + Tripod

อาคารบุคลากร ม.หอการค้าไทย

0.50

25

60

Dry + Tripod

โรงกระดาษเม่งฮั้ว ทุ่งมหาเมฆ

0.60

21

60

Dry + Tripod

โรงงานฮอนด้า บางชัน

0.50

21

28

Dry + Tripod

โรงงานฮอนด้า บางชัน

0.35

21

30

Dry + Tripod

อาคารสหายยนต์กลการ สุขสวัสดิ์ 2

0.50

24

30

Dry + Tripod

โบสถ์ศาสนาอิสลาม จ.เชียงใหม่

0.50

8

60

Dry + Tripod

โรงงานตะปูงี่ไถ่ คลองขวาง

0.35

18

32

Dry + Tripod

หอพักนักเรียนจรัญสนิทวงศ์ 57/1

0.60

21

30

Dry + Tripod

โรงแรมเชียงใหม่โนโวเทล จ.เชียงใหม่

0.35

10

298

Dry + Tripod

ทาวน์เฮาส์ 4 ชั้น ประชาชื่น ซอย 6

0.35

21

40

Dry + Tripod

อพาร์ทเม้นท์ สุขุมวิท ซอย 8

0.50

21

156

Dry + Tripod

อาคารที่พักพหลโยธิน ซอย 11

0.50

21

42

Dry + Tripod

อาคารโรงงานกระดาษสหไทย ปากน้ำ

0.60

21

158

Dry + Tripod

อพาร์ทเม้นท์ แจ้งวัฒนะ ซอย 13

0.60

19

70

Dry + Tripod

แท่นวางท่อน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมันบางจาก

0.35

21

524

Dry + Tripod

:: ให้คำปรึกษาเรื่องรากอาคารและงานเสาเข็มเจาะทุกประเภท ::

บริษัท ไทย-เทค บอร์ไพล์ จำกัด
779/48 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2275-3897, 0-2691-3215, 0-1852-4941   แฟกซ์. 0-2691-6686
E-mail : info@thaitechboredpile.com

Copyright 2005 THAI-TECH BORED PILE CO.,LTD. All Rights Reserved.

 Designed by IdeaIdo