การทำเสาเข็มเจาะโดยใช้สามขา
Bored Pile by Tripod Rig

การทำเสาเข็มเจาะโดยใช้สามขา สามารถแบ่งออกตามวิธีการทำงานได้ 2 วิธี คือ

เสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา
เสาเข็มเจาะระบบเปียกโดยใช้สามขา

     ซึ่งในการที่เราจะเลือกใช้เสาเข็มเจาะระบบใดนั้นในการทำงานขึ้นกับสภาพชั้นดินบริเวณก่อสร้าง
และข้อจำกัดของแต่ละวิธี ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

     การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา มีข้อจำกัดคือไม่อาจวางปลายเสาเข็มในชั้นทรายมีน้ำ และเจาะผ่านชั้นทรายมีน้ำที่มีความหนามากกว่า 4 เมตรได้ หรือในชั้นดินเหนียวที่มีทรายหรือตะกอนทรายปนมากกว่า 40% เนื่องจากจะมีแรงด้นของน้ำเนื่องจากการแตกต่างของความต่างศักย์ของน้ำ ทำให้น้ำไหลเข้าสู่หลุมเจาะผ่านชั้นดินดังกล่าวตลอดเวลา ทำให้ชั้นดินดังกล่าวเกิดการบวมตัว เป็นสาเหตุให้ชั้นบริเวณปลายเสาเข็มสูญเสียสภาพ ทำให้เสาเข็มสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก

ขนาดเสาเข็มเจาะ

พื้นที่หน้าตัดของเสาเข็ม

เส้นรอบวงของเสาเข็ม

น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย

เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม.

962 ตร.ซม.

110 ซม.

25 - 30 ตัน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม.

1257 ตร.ซม.

125 ซม.

35 - 40 ตัน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม.

1964 ตร.ซม.

157 ซม.

45 - 50 ตัน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.

2827 ตร.ซม.

188 ซม.

60 - 70 ตัน

* น้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มขึ้นกับความยาวของเสาเข็มและสภาพชั้นดินบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้าง
   ซึ่งความยาวเสาเข็มและน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยสามารถกำหนดได้จากผลการเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation)

 ระยะประชิดที่สามารถทำงานได้ ( Minimum Clearance )

  • ใต้เพดานที่มีความสูงจากระดับดิน ต้องไม่น้อยกว่า 3 เมตร
  • ระยะห่างจากผนังถึงศูนย์กลางเสาเข็ม ต้องมากกว่า 0.75 เมตร
  • ระยะห่างของช่องผนังแนวขนาบ 2 ด้าน ต้องมากกว่า 3 เมตร

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเสาเข็มแต่ละประเภท

ข้อจำกัด

เสาเข็มตอก

เสาเข็มเจาะโดยใช้สามขา

เสาเข็มเจาะโดยใช้เครน

ความลึก

ไม่สามารถตอกทะลุชั้นดินที่มีค่า SPT มากกว่า 35 blows/ft. เว้นแต่ใช้เทคนิคพิเศษในการติดตั้ง

ไม่สามารถทำเสาเข็มที่ระดับลึกมากกว่า 35 เมตร และมีค่า SPT มากกว่า 60 blows/ft.

ไม่มีข้อจำกัด

ปลายเสาเข็ม
อยู่ในชั้นดินเหนียว

ไม่สามารถตอกทะลุได้ถ้ามีค่า SPT มากกกว่า 25 blows/ft.

ไม่สามารถเจาะทะลุได้ถ้ามีค่า SPT มากกกว่า 60 blows/ft.

ไม่มีข้อจำกัด

ปลายเสาเข็ม
อยู่ในชั้นทรายมีน้ำ

ไม่สามารถตอกทะลุได้ถ้ามีค่า SPT มากกกว่า 35 blows/ft.

ระบบแห้งไม่สามารถทำได้
ระบบเปียกสามารถทำได้ แต่ไม่สามารถเจาะทะลุถ้ามีค่า SPT มากกว่า 60 blows/ft.

ไม่มีข้อจำกัด

พบชั้นทราย
หนามากกว่า 4 เมตร

ยากที่จะสามารถตอกทะลุ
ได้ ถ้าไม่ใช้เทคนิคพิเศษ

ระบบเปียก
สามารถเจาะทะลุได้

ไม่มีข้อจำกัด

ปลายเสาเข็ม
อยู่ในชั้นหิน

ไม่สามารถทำได้

ไม่สามารถทำได้

ทำได้

แรงสั่นสะเทือน
ขณะทำเสาเข็ม

สูง

ต่ำ

ต่ำมาก

การทำงานในพื้นที่จำกัด

ไม่สามารถทำงานได้

ทำได้

ไม่สามารถทำงานได้

เสียงดัง

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

งานก่อสร้างต่อเติม
เมื่อมีอาคารอยู่ใกล้
บริเวณก่อสร้าง

ไม่เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

ภายในตัวอาคาร

 ไม่เหมาะสม

เหมาะสม

 ไม่เหมาะสม

:: ให้คำปรึกษาเรื่องรากอาคารและงานเสาเข็มเจาะทุกประเภท ::

บริษัท ไทย-เทค บอร์ไพล์ จำกัด
779/48 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2275-3897, 0-2691-3215, 0-1852-4941   แฟกซ์. 0-2691-6686
E-mail : info@thaitechboredpile.com

Copyright 2005 THAI-TECH BORED PILE CO.,LTD. All Rights Reserved.

 Designed by IdeaIdo