แบบรายละเอียดเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร

 

Typical Detail of Reinforcement Cage for Bored Pile
Diameter 50 centimeters.

  6 DB 16 SD 30

Sturrupt    

Section A-A

RB 6 SR24@0.20 m.

Diameter 0.50 m.

STEEL

  • Deformed Bar 16 mm. SD 30
  • Round Bar 6 mm. SR 24

CONCRETE

  • Cement Content 325 kg/m3
  • Strength 240 ksc. (at 28 day) of Cube
  • Slump 10 cm. Error 2.5 cm.
  • Retarder 4 hr.

ระยะทาบเหล็กไม่น้อยกว่า 40 เท่าเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริม

* แบบรายละเอียดของเสาเข็มที่แสดงนี้เป็นแบบมาตรฐานสำหรับเสาเข็มที่รับแรงอัดเป็นหลัก
   ในกรณีที่ต้องการให้เสาเข็มรับแรงดึง แรงด้านข้าง หรือโมเมนต์ จะต้องทำการออกแบบใหม่

บริษัท ไทย-เทค บอร์ไพล์ จำกัด
779/48 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2275-3897, 0-2691-3215, 0-1852-4941   แฟกซ์. 0-2691-6686
E-mail : info@thaitechboredpile.com

Copyright 2005 THAI-TECH BORED PILE CO.,LTD. All Rights Reserved.

 Designed by IdeaIdo